Europos sąjungos investicijos

UAB „Raguvos baldai ir Ko“ vykdo projektą „UAB  Raguvos baldai ir Ko  investicijų į pažangias technologijas projektas“, projekto Nr. Nr.03.3.1-LVPA-K-854-01-0010. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies  finansuojamą  priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 407.683 Eur  finansavimo lėšų  tinkamoms  finansuoti projekto išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant  projektą, bendrovė numato sukurti  pažangias technologines  sąlygas  įmonėje,  investuojant į  produkcijos  gamybos sistemą, tikslu gaminti aukštesnės pridėtinės vertės  gaminius  nei  iki  šiol  gaminta,  pasitelkiant pramoninio technologinio skaitmeninimo principus, naudojant  naujausią technologinę įrangą bei  technologinio  proceso ir darbų organizavimo sistemą, sukuriant sinergiją tarp visų projekto dalių. Nauja technologinė  įranga įgalins  gaminamą  produkciją  optimaliai  pritaikyti  užsakovų poreikiams, numatant didelės apimties partijų gamybos automatizuoto technologinio proceso valdymo priemones, gamybos metu tausojant medžiagas  bei kitus išteklius, visų  pirma, elektros energiją. Lengvai perprogramuojamų modernių technologinių įrenginių  diegimas įmonėje  sutrumpins produkcijos gamybos ciklą,  mažins gamybos procesų tarpoperacinį  laiką,  tokiu būdu,  pakels darbo našumą. Įdiegus  technologines  inovacijas  bus  sukurta  technologinė  įmonės  bazė,  užtikrinsianti   labai  aukštą   gaminių  kokybę,  kartu  sukuriant  reikšmingą   konkurencinį   pranašumą   sektoriuje.

Projekto vykdymo pradžia: 2018-07-19.

Projekto vykdymo pabaiga: 2020-11-20.